Gói hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chi tiết điều kiện và thủ tục vay sẽ có trong bài viết.

Đối tượng, điều kiện được thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2%

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đối tượng được hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2% là các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vay vốn gồm 2 nhóm:

  • Ngành hàng không, vận tải kho bãi; ngành du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục – đào tạo; ngành nông – lâm nghiệp – thuỷ sản; công nghiệp chế biến – chế tạo; ngành xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động liên quan, dịch vụ thông tin; hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp các ngành kinh tế này, riêng trừ hoạt động xây dựng với mục đích kinh doanh bất động sản.
  • Thực hiện dự án các xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và cải tạo chung cư cũ (danh mục dự án được Bộ Xây dựng tổng hợp từ UBND tỉnh, thành phố, được công bố bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử của Bộ).
Đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất gồm các nhóm ngành hàng không, vận tải kho bãi; ngành du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục - đào tạo...
Đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất gồm các nhóm ngành hàng không, vận tải kho bãi; ngành du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục – đào tạo…

Thời hạn hỗ trợ lãi suất được tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách vay trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng, đảm bảo phù hợp với kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, không vượt quá ngày 31/12/2023.

Khoản vay theo gói hỗ trợ lãi suất 2% đáp ứng điều kiện vay vốn thông thường. Ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân diễn ra trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Đối tượng vay cần sử dụng vốn đúng mục đích, điều kiện chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo chính sách khác.

Thủ tục vay gói hỗ trợ lãi suất 2%

Đại diện các ngân hàng thương mại cho biết sẽ không có thêm bất cứ thủ tục nào cho khách hàng vay, việc cấp tín dụng gắn với đối tượng được giảm lãi suất để hỗ trợ sẽ được thực hiện đúng theo quy trình.

Theo quy định, khoản vay không được hỗ trợ lãi suất khi có số dư nợ gốc, lãi quá hạn. Sau khi khách hàng trả hết số nợ quá hạn sẽ được hỗ trợ lãi suất đối với kỳ trả nợ lãi tiếp theo. Với các khoản vay được gia hạn nợ, người vay được hỗ trợ trong thời gian gia hạn nợ.

Nói cách khác, chính sách gói hỗ trợ lãi suất 2% loại trừ hỗ trợ đối với những người vay có nợ cơ cấu, nợ quá hạn. Do đó, chỉ những khách hàng bình thường, khách hàng vay tốt thuộc nhóm ngành dịch vụ, du lịch, hàng không, giáo dục… mới được hỗ trợ 2% lãi suất.

Không có thêm thủ tục nào khi vay gói hỗ trợ lãi suất 2%
Không có thêm thủ tục nào khi vay gói hỗ trợ lãi suất 2%

Trình tự hỗ trợ lãi suất 2% cho các doanh nghiệp

Bước 1: Ngân hàng thương mại lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kế hoạch vay hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho năm 2022, 2023 và chi tiết từng năm theo đúng quy định, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN).

Bước 2: NHNNVN tổng hợp kế hoạch của các ngân hàng thương mại, đảm bảo phạm vi tổng mức 40.000 tỷ đồng, chi tiết theo từng ngân hàng thương mại và từng năm, gửi BKH&ĐT, BTC.

Bước 3: BKH&ĐT báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự toán đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất trong năm 2022; tổng hợp, bố trí dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để trình Quốc hội quyết định.

Bước 4: Thủ tướng Chính phủ giao vốn ngân sách trung ương bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho NHNNVN. Việc giao kế hoạch đầu tư công trong năm 2023 được thực hiện theo quy định hiện hành. NHNNVN sẽ thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng thương mại và gửi BTC, BKH&ĐT phối hợp thực hiện.

Bước 5: Trước ngày 20 của tháng đầu tiên hàng quý, ngân hàng thương mại cần lập 02 bộ hồ sơ gửi đồng thời NHNNVN, BTC để đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất theo quy định quý trước liền kề; hồ sơ quý IV hằng năm gửi trước ngày 05 tháng 01 của năm kế tiếp.

Bước 6: Trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán trước số tiềngói hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại hằng quý, NHNNVN cần có ý kiến về danh mục hồ sơ, số tiền đề nghị thanh toán trước của ngân hàng thương mại không vượt mức hỗ trợ lãi suất được thông báo; gửi BTC đề nghị thực hiện thanh toán trước cho các ngân hàng thương mại.

Riêng hồ sơ của quý IV, NHNNVN có ý kiến gửi BTC trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của ngân hàng thương mại.

Bước 7: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị của NHNNVN, BTC thực hiện thanh toán trước cho ngân hàng thương mại số tiền hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP, hình thức lệnh chi tiền và thông báo NHNNVN để phối hợp thực hiện.

Bước 8: Trong quá trình triển khai, NHNNVN sẽ xem xét để điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại nếu cần thiết, gửi BKH&ĐT, BTC phối hợp thực hiện.

Bước 9: Trước ngày 10/02/2023 (với các khoản hỗ trợ lãi suất năm 2022) và trước ngày 10//02/2024 (với khoản hỗ trợ lãi suất năm 2023), ngân hàng thương mại lập 03 bộ hồ sơ để gửi NHNNVN quyết toán hỗ trợ lãi suất năm theo quy định.

Bước 10: Trong 20 ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất năm của ngân hàng thương mại, NHNNVN tổng hợp báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất chi tiết với từng ngân hàng thương mại.

Bước 11: Kiểm toán nhà nước tiến hành tổ chức kiểm toán việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Bước 12: Trong các trường hợp cần thiết, Tổ công tác hỗ trợ lãi suất liên ngành thực hiện kiểm tra hồ sơ khoản vay được hỗ trợ lãi suất.

Bước 13: Trong vòng 20 ngày làm việc từ ngày nhận kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, căn cứ vào hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất ngân hàng thương mại, kết quả của Kiểm toán Nhà nước và kết quả kiểm tra hồ sơ Tổ công tác hỗ trợ lãi suất liên ngành; NHNNVN tổng hợp báo cáo quyết toán góihỗ trợ lãi suất chi tiết từng ngân hàng thương mại (theo số liệu được kiểm toán) gửi BTC để thẩm địnhvà gửi các ngân hàng thương mại để biết.

Bước 14: Trước ngày 01/10 năm kế tiếp năm quyết toán, NHNNVN cần có văn bản đề nghị BTC thẩm định báo cáo tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất, kèm theo đó là văn bản của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán thực hiện hỗ trợ lãi suất năm quyết toán, gửi các ngân hàng thương mại để biết.

Bước 15: Trong vòng 15 ngày làm việc từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm định báo cáo tổng hợp của NHNNVN, BTC thẩm định báo cáo tổng hợp quyết toán gói hỗ trợ lãi suất.

Bước 16: Căn cứ kết quả thẩm định báo cáo tổng hợp, BTC có thông báo thẩm định gửi NHNNVN và các ngân hàng thương mại.

Xem thêm >>> Ngân hàng cho vay hơn 800.000 tỷ đồng giảm lãi suất trong năm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0903.696.333