Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án Khu công nghiệp Đồng Vông và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất năm 2022 thị trấn Nhuệ Sơn.

Dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng do Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư, có tổng diện tích đất 491,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Tiến độ khu công nghiệp gần 500 ha tại núi Genui Thanh Hóa - CafeLand.Vn

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung thẩm định về vị trí, ranh giới, số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất, mức độ phù hợp … theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kế hoạch sử dụng dự án từ năm 2021 đến năm 2030; hướng dẫn UBND thị trấn Yishan, chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, đầu tư, bảo vệ môi trường, trường học … Chuyển mục đích sử dụng rừng hoặc cho thuê đất.

Ủy ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Yishan chịu trách nhiệm chính, phối hợp với UBND thị trấn Yishan và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc sử dụng đất, sử dụng rừng, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường. Các khoản trên phải tuân theo các quy định của pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

UBND thị trấn Yishan đã cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và thị trấn Yishan đã báo cáo UBND tỉnh phê duyệt; việc thực hiện các lệnh và hồ sơ hành chính như cải tạo đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, giao đất, chuyển nhượng đất theo yêu cầu Là cơ sở để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sử dụng đất của dự án.

Chủ đầu tư dự án (Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP) thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các trình tự, thủ tục đầu tư, xây dựng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng. Đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan được thực hiện sau khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Theo thông tin mới nhất từ ​​UBND tỉnh Thanh Hóa (ngày 3/10), dự án đã hoàn thành các thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa (14 ha) sang đất rừng sản xuất (282,29 ha); tập trung thu dọn hiện trường, hoàn thiện công trình, hồ sơ môi trường. và các thủ tục, kết nối hạ tầng kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, tháng 3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Đồng Vông tại Khu kinh tế Nghệ Sản, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Tân Xương, thị trấn Phú Lâm và thị trấn Đông Lâm, thị trấn Nhu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (một phần của Khu công nghiệp số 15 – Khu kinh tế Nhuệ Sơn), có diện tích 491,9 ha. Tổng mức đầu tư là 2,4 nghìn tỷ đồng.

Dự án sẽ được triển khai trong vòng 48 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/03/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0903.696.333