Bộ Xây dựng mới đây cho biết, hiện tại, quy hoạch một số dự án biệt thự nghỉ dưỡng và condotel chưa thực sự phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ hoặc số lượng dân số xác định theo số căn hộ còn thiếu cơ sở.

Một số vấn đề bất cập

Bộ Xây dựng mới đây đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng kiểm tra dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các dự án đô thị và các khu du lịch.

Theo đó, Bộ đã phát hiện một số vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn trực thuộc, cũng như kiểm tra quá trình thực hiện công tác này tại địa phương.

Cụ thể, trên thực tế, việc tính toán, dự báo dân số tại một số quy hoạch chi tiết dự án chưa thực sự phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ hoặc xác định lượng dân cư theo diện tích sàn, số căn hộ còn thiếu cơ sở, chưa tính toán đầy đủ việc quy đổi dân số đối với các chức bawg lưu trí theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Chưa hết, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cũng thiếu thuyết minh về việc đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Biệt thự nghỉ dưỡng - Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, khi bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, khi bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch

Hệ thống văn bản lưu ý phát triển biệt thự nghỉ dưỡng và condotel

Để giải quyết các thực trạng trên, Bộ Xây dựng đã ra một số văn bản gửi đến các cơ quan chức năng liên quan. Cụ thể:

Ngày 4/1/2018, Bộ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xác định chỉ tiêu dân số dự án.

Ngày 19/5/2021, Bộ có Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư, trong đó, quy định UBND các tỉnh thành trực thuộc trung ương có trách nhiệm quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa chung cư, nhà hỗn hợp để bảo phù hợp với điều kiện thực tế về quy mô dân số và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Biệt thự nghỉ dưỡng - Chính quyền có trách nhiệm quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa chung cư, nhà hỗn hợp
Chính quyền có trách nhiệm quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa chung cư, nhà hỗn hợp

Còn đối với việc quản lý các loại hình lưu trú, Bộ cho biết đã có văn bản số 276 ngày 20/2/2020 về quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng; Văn bản 4308 ngày 3/9/2020 về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liền kề.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng soạn thảo văn bản để Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các tiêu chuẩn quốc gia liên quan, trong đó nổi bật là các yêu cầu chung về thiết kế cho các phân khúc bất động sản này.

Bộ đề nghị trong thời gian tới, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tập trung chỉ đạo, xây dựng, ban hành các quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà ở hỗn hợp và các căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại, xác định số lượng dân cư toàn dự án, quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp quy định.

Biệt thự nghỉ dưỡng - UBND các tỉnh thành cần ban hành các quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà ở hỗn hợp và các căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại
UBND các tỉnh thành cần ban hành các quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà ở hỗn hợp và các căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại

Chưa hết, chính quyền địa phương cũng cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung mà Bộ Xây dựng đã lưu ý tại văn bản số 276 và 4308.

Với việc xác định quy mô dân số trong dự án, Bộ Xây dựng nhấn mạnh cần lưu ý nghiên cứu dựa trên cơ sở Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019 và của địa phương; các tiêu chuẩn thiết kế liên quan; chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,…đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định của cấp trên, phù hợp mọi loại hình dự án, điều kiện thực tế và đảm bảo việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thuận tiện cho việc áp dụng và quản lý trong địa bàn.

Lời kết

Trên đây là những lưu ý của Bộ Xây dựng về việc phát triển biệt thự nghỉ dưỡng và condotel trên thị trường bất động sản hiện nay dựa trên thực tế về tình hình của các phân khúc này tại các dự án trên toàn quốc.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0903.696.333